Biokol

Rest till bäst – Biokol som lösning och produkt i det
cirkulära och livskraftiga samhället

vad är biokol

Organiskt material som pyrolyserats
Innehåller allt i råmaterialet som inte avgår med tjäror och gaser i pyrolysprocessen
Partikelform och –storlek beror på råmaterial och ev.
förbehandling
Av 1 ton TS råmaterial blir det 200 – 500 kg biokol, beroende på askhalt i råmaterialet

Fördelar med biokol

Ökar organiskt material i jorden.
Håller vatten.
Stimulerar mikrober i jorden.
Binder näringsämnen och gör dem tillgängliga för växterna.
Luftning av jorden.
Ökar jordens bördighet.
Skapar bättre jordstruktur.
Ökat pH-värde vilket leder till bättre tillgänglighet av fosfor och kalium.
Binder kol från luften till jorden.
Binder näringen till jorden istället för att jorden urlakas, därför minskar också behovet av gödning
Besöksadress

Käpplinge 15

726 91

Skultuna

Kontakta Oss

070-317 40 28

lars@swedengarden.se

Open Hours

M-F: 8am – 17pm

Lör: Stängt

Sön: Stängt