Biokol Norden

Mer än en kolsänka. Med biokol har vi möjligheten att i atmosfären minska samma mängd koldioxid som vi släpper ut.

Vi erbjuder biokol av hög kvalitet som uppfyller våra kunders högsta krav.

Biokol Norden är en samarbetspartner för jordtillverkare. Vi ger stöd i hela kedjan, allt från tillverkning, kalkyl och försäljning.

Våra produkter kan köpas direkt från oss. Vi står för kunskapen och erfarenheten, men också för en mycket hög kvalité. De som köper Biokol eller andra råvaror med vårt varumärke ska känna att vi kvalitetssäkrar våra varor.

Biokol Norden drivs av Lars Svensson som har jobbat med jord i 50 år. Hans långa erfarenhet och kompetens kan ses som en kvalitetsgaranti över tiden.

Biokol Norden/Swedengarden är en avdelning i Aros Maskin och Emballage AB, org.nr. 556415-4903. Aros Maskin och Emballage AB säljer maskiner, både nya och begagnade. Avdelningen Sweden Garden /Biokol Norden grundades 2017. Fabriken är 2020 EBC certifierad för Biokol.

Vi har jobbat med biokol sedan 2009

EBC certifierad för Biokol

Affärsplan

Bolaget skall för tillverkare av bulkjordar i Norden (Sweden Garden) erbjuda stöd för tillverkning, råvaruförsörjning, produktutveckling och marknadsföring av kvalitetssäkrade jordar under gemensamt varumärke. Råvaruförsörjningen kan baseras på alternativa och återvunna material från närområdet om det kvalitetsmässigt håller.

Helhetsperspektiv på hela kretsloppet tillämpas varför också alla inblandade parter och råvaruförsörjare involveras i miljö- och kvalitetsprocessen. För alla inblandade intressenter skall de jordprodukter som tillverkas innebära en minskad miljö- och klimatpåverkan samt en stärkt konkurrenskraft.
Kvalitet är för oss när kunden kommer tillbaks och ej produkten.

Växtbädd

1. Beläggning med överbyggnad
2. Dagvattenränna
3. Luftningsbrunn: infiltration av dag-
vatten och gasutbyte av syre och
koldioxid
4. Markgaller
5. Täckmaterial, makadam 4/8 mm
6. Rothals på samma nivå som i plant-
skola
7. Makadam 2/6 mm + 25 volymprocent
blandning av näringsberikad biokol och
kompost (50/50)
8. Trädgropsfundament i betong
9. Geotextil
10. Avjämningslager, makadam 8/11 mm
11. Luftigt bärlager, makadam 32/63 mm
12. Skärv 90/150 mm med växtjord typ B
eller näringsberikad biokol nedspolad i
hålrummen
13. Biokol
14. Gasutbyte (koldioxid/syre)

Råvaror

Råvarorna är grunden till allt och de måste vara väl balanserade. Vi använder förstås Biokol ,torv, sand, lera och kompost men också speciellt anpassade råvaror. Allt för en bra jord.

Närproducerat

Vårt mål är att komma så nära kunden som möjligt.

Ökat pH-värde vilket leder till bättre tillgänglighet av fosfor och kalium.

Vi erbjuder stöd för tillverkning, råvaruförsörjning, produktutveckling och marknadsföring av kvalitetssäkrade jordar under gemensamt varumärke. Råvaruförsörjningen kan baseras på alternativa och återvunna material från närområdet om det kvalitetsmässigt håller.

Ta hand om jorden.

Vår miljö är en av våra viktigaste resurser. Vi vill göra allt vi kan för att främja en bra miljö, en hälsosam jord.
Alla vi arbetar tillsammans med tycker det är viktigt att vi alla jobbar för att vår verksamhet ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Besöksadress

Käpplinge 15

726 91

Skultuna

Kontakta Oss

070-317 40 28

lars@swedengarden.se

Open Hours

M-F: 8am – 17pm

Lör: Stängt

Sön: Stängt