Biokol norden

Våran mycket höga kvalité certifierad enligt EBC
Om Biokol Norden

Fördelar med biokol

Biokol är ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Pyrolyserat organiskt material stoppas tillbaka i jorden och bidrar med en rad positiva egenskaper.

Det ökar markens vätskehållande förmåga och binder näringsämnen så att de inte lakas ur. Man kan alltså minska näringstillförseln, eftersom biokolet binder näringen i jorden och mindre försvinner. Processen blir klimatpositiv då mindre koldioxid släpps ut i atmosfären.

Vår miljö är en av våra viktigaste resurser. Vi vill göra allt vi kan för att främja en bra miljö, en hälsosam jord. Alla vi arbetar tillsammans med tycker det är viktigt och vi jobbar alla för att vår verksamhet ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Biokol för växtodling

Biokol för Djurfoder

Biokol för avloppsrening

Vi levererar egna recept och fraktioner till jordleverantörer

Premiumkvalitet certifierad enligt EBC

Ökat pH-värde

Vårt syfte är att berätta vilken framstående och miljömedveten produkt biokol är

Det finns ett påbörjat projekt för biokol i djurfoder, projektet går ut på att ta reda om biokol kan ha positiva effekterna för miljön om det används i foder till kor. Enligt en av deltagarna är projektet en del av företages miljöarbete för att klimatkompensera för kedjans matproduktion.

– Projektet går ut på stoppa biokol i marken som sedan skördas med vallen. Vallen blir då klimatpositiv. Och sedan när det är dags att ensilera lägger man även biokol i ensilaget som då kommer med i utfodringen. Resultatet blir att kon får en bättre bakteriebalans och leder även till att de släpper ut mindre metangas. Sedan kommer biokolet ut med gödseln som man återigen tillför till marken.

Certifierad enligt EBC.

Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Biokol Norden står för en grönare och friskare värld samt ett klimatsmart, hållbart och cirkulärt samhälle.

Besöksadress

Käpplinge 15

726 91

Skultuna

Kontakta Oss

070-317 40 28

lars@swedengarden.se

Open Hours

M-F: 8am – 17pm

Lör: Stängt

Sön: Stängt